Lịch sử phát triển

  • Lịch sử hình thành & phát triển

    Lịch sử hình thành & phát triển

    Khoa Tài chính – Ngân hàng, tiền thân là Tổ bộ môn Kinh tế Trường Trung cấp Kinh tế Nghệ An, đã trải qua các dấu mốc lịch sử như sau:

    Năm 1960, Trường Trung cấp Tài chính Nghệ An được thành lập, hình thành các môn học của khối ngành Kinh tế...

 1