Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2022

Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 740 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022

– Địa điểm:  Nộp trực tiếp tại đơn vị dự tuyển

HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2022

 

 

– Mục Vị trí đăng ký thi tuyển: Ghi đúng vị trí đăng ký dự tuyển;

Riêng đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên tin học tại cơ quan KBNN: thí sinh phải ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển là Chuyên viên tin học phần mềm và cơ sở dữ liệu hoặc Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng;

– Mục Đơn vị đăng ký thi tuyển: Ghi đúng tên đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

– Mục Mã hồ sơ: Nơi thu hồ sơ ghi, thí sinh không ghi mục này.

– Mục THÔNG TIN CÁ NHÂN

+ Mục 1: thí sinh ghi rõ họ tên chữ in hoa.

+ Mục 2: dân tộc ghi theo đúng dân tộc trên giấy khai sinh.

+ Mục 5: ghi rõ số điện thoại liên hệ và email (nếu có) của thí sinh.

+ Mục 6, Mục 7, Mục 8: thí sinh phải ghi rõ địa chỉ: xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).

+ Mục 10: Thí sinh ghi rõ công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp…; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.

– Mục THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin của cha, mẹ, anh, chị, em ruột và thông tin của vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi.

– Mục THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: thí sinh dự tuyển phải ghi đúng những thông tin ghi trên văn bằng vào bảng “Thông tin về quá trình đào tạo” tại mục này, những trường hợp ghi sai thông tin trên văn bằng thì kết quả tuyển dụng công chức sẽ bị hủy bỏ.

+ Cột (3) Trình độ văn bằng/chứng chỉ: thí sinh ghi trình độ đào tạo như sau: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư…..

+ Cột (4) Số hiệu văn bằng, chứng chỉ: ghi cụ thể số hiệu bằng được ghi trên bằng tốt nghiệp.

+ Cột (5) Chuyên ngành đào tạo và cột (6) ngành đào tạo: thí sinh ghi chuyên ngành và ngành đào tạo theo bảng điểm. Trường hợp bảng điểm không ghi chuyên ngành mà chỉ ghi ngành thì thí sinh chỉ ghi ngành vào cột (6).

+ Cột (7) Hình thức đào tạo: thí sinh ghi Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …

+ Cột (8) Xếp loại bằng/chứng chỉ: thí sinh ghi: Giỏi, Khá, Trung bình…..

–  Mục MIỄN THI NGOẠI NGỮ: những thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ ghi rõ lý do miễn thi ở mục này. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

* Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

* Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

* Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh chưa có bằng, chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học cũng phải điền đầy đủ các thông tin tương ứng vào các cột nêu trên (ví dụ: ngày cấp giấy chứng nhận, số giấy chứng nhận….)

– Mục  ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN: ghi đúng đối tượng ưu tiên, ngày cấp Giấy chứng nhận ưu tiên theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và điểm 3 mục I Thông báo tuyển dụng công chức KBNN năm 2022.

Lưu ý:

– Người dự tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp giấy xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong tuyển dụng. Đă

n– Mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau, người dự tuyển không phải cho vào bì đựng hồ sơ.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh nào thì nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển tại KBNN tỉnh đó.

Người viết phiếu phải kí trên từng trang của phiếu đăng ký dự tuyển.

 

***Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục 1: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước 2022

– Mẫu phiếu đăng ký dự thi công chức Kho bạc Nhà nước 2022

Nguồn tin: vst.mof.gov.vn


Bài viết khác