Lịch sử hình thành & phát triển

Khoa Tài chính – Ngân hàng, tiền thân là Tổ bộ môn Kinh tế Trường Trung cấp Kinh tế Nghệ An, đã trải qua các dấu mốc lịch sử như sau:

Năm 1960, Trường Trung cấp Tài chính Nghệ An được thành lập, hình thành các môn học của khối ngành Kinh tế...

Khoa Tài chính – Ngân hàng, tiền thân là Tổ bộ môn Kinh tế Trường Trung cấp Kinh tế Nghệ An, đã trải qua các dấu mốc lịch sử như sau:

Năm 1960, Trường Trung cấp Tài chính Nghệ An được thành lập, hình thành các môn học của khối ngành Kinh tế.

Năm 1990, để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ trong nền kinh tế thị trường mới, tổ bộ môn Kinh tế được ra đời, là tế bào của Trường Trung cấp Kinh tế Nghệ An.

Năm 2005, Trường nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An, Tổ bộ môn Kinh tế cũng được nâng cấp từ Tổ bộ môn lên thành Khoa với tên gọi là Khoa Kinh tế. Khoa Kinh tế lúc này bao gồm 4 tổ bộ môn: Kế toán, Kinh tế, Phân tích thống kê và Quản trị - kinh doanh.

Năm 2007, Khoa Kinh tế được tách làm 2 khoa: Khoa Kế toán - Phân tích và Khoa Tài chính - Quản trị. Kèm theo đó là Khoa Tài chính - Quản trị cũng được cơ cấu thành 2 tổ bộ môn là Tổ bộ môn Kinh tế và tổ bộ môn Quản trị.

Năm học 2007-2008, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở 2 mã ngành mới do Khoa Tài chính - Quản trị trực tiếp quản lý và giảng dạy cho sinh viên với các môn học thuộc 2 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh. Do vậy tên của 2 tổ bộ môn cũng được đổi lại thành Tổ bộ môn Tài chính - Ngân hàng và Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh.

Tháng 8/2012, tổ bộ môn Quản trị kinh doanh được tách ra hình thành Khoa Quản trị Kinh doanh, còn tổ bộ môn Tài chính - Ngân hàng tiếp tục phát triển và chính thức lấy tên khoa độc lập là Khoa Tài chính - Ngân hàng với 2 tổ bộ môn là Tổ bộ môn Tài chính và Tổ bộ môn Tín dụng.

Ngày 27/01/2014, Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Trường Đại học theo quyết định số 205/QĐ-TTg. Trong năm 2014 này, Khoa Tài chính – Ngân hàng đổi tên 2 tổ bộ môn thành Tổ bộ môn Tài chính – Thuế và Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm.

Trong suốt quá trình hoạt động, tập thể cũng như cá nhân cán bộ, giảng viên của Khoa đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động đoàn thể. Đây là những động lực để khoa Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nỗ lực phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai góp phần quan trọng vào sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và trên quê hương Nghệ An nói riêng./.

Tp.Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 


Bài viết khác

Bài viết khác