Seminar Rà soát Chương trình đào tạo và đề cương học phần ngành Tài chính - Ngân hàng

          Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-ĐHKTNA ngày 21/01/2022 của Hiệu trưởng về Rà soat, chỉnh sửa, hoàn thiện Chuẩn đầu ra CTĐT và đề cương học phần các ngành đào tạo, chiều ngày 21 tháng 09 năm 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức Seminar về Rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo và đề cương học phần ngành Tài chính – Ngân hàng.

          Tham dự Seminar có ThS. Nguyễn Văn Toàn - Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế, các thành viên thuộc Tổ tư vấn xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo cùng các giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Các thành viên trong Tổ Tư vấn rà soát CTĐT tham dự Seminar Khoa Tài chính – Ngân hàng

          Nội dung buổi Seminar bao gồm: Giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng; Góp ý của Tổ tư vấn; Thảo luận và Kết luận.

          Bắt đầu chương trình, Cô Phạm Thị Mai Hương – Chủ trì Seminar đã trình bày các nội dung trong Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm:

- Mục tiêu của chương trình đào tạo

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Chiến lược giảng dạy - học tập

- Các phương pháp đánh giá

- Ma trận giữa các khối kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

          Dựa vào bản mô tả chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, Tổ tư vấn, xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo cùng các giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tiến hành thảo luận và góp ý nhằm chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng.

          Các hình ảnh được ghi lại trong buổi Seminar:

 

 

 

 

 

Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Tú


Bài viết khác