Danh sách đề tài chuyên đề tốt nghiệp và phân công người hướng dẫn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

TT

Họ và tên
sinh viên

Lớp

Tên đề tài

 

Người hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Mai Hương

Điện thoại: 0983339007

1.

Hồ Tuấn Anh

TCNH K10

Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với người nghèo tại NH Chính sách Xã hội Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

2.

Võ Thị Thúy Hằng

TCNH K10

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Thị trấn Quán Hành, TP Vinh.

3.

Lê Thị Hương

TCNH K10

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH TMCP Công Thương Hà Tĩnh

4.

Phan Thị Huyền

TCNH K10

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH NN&PTNT Thanh Chương, Nghệ An.

 

Người hướng dẫn: Ths. Hoàng Thị Huyền

Điện thoại: 0946198558

1.

Nguyễn Nhật Nam

TCNH K10

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay Hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Hưng Nguyên

2.

Chu Thị Ngọc

TCNH K10

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Diễn Trường, Diễn Châu.

3.

Nguyễn Thị Thảo

TCNH K10

Giải pháp nâng cao chất lượng Huy động vốn từ dân cư tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

 

Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thương

Điện thoại: 0962075465

1.

Nguyễn Thị Oanh

TCNH K10

Phân tích tình hình Chi phí và Lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng Tân Sơn Bắc

 

Người hướng dẫn: Ths. Lê Thùy Dung

Điện thoại: 0988935766

1.

Trần Thị Hà Phương

TCNH K10

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thiên Phú

 

Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0915256061

1.

Đặng Thị Thủy

TCNH K10

Giải pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty TNHH Thiên Phú

 

                                                                                                                                                         Vinh, ngày 20 tháng 03 năm 2017

                                                                                                                                                             PTK. Tài chính - Ngân hàng

 

 

                                                                                                                                                                  Phạm Thị Mai Hương


Bài viết khác