Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 08 năm 2021

Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 08 năm 2021

 

 

 

 


Bài viết khác