Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bổ sung, sửa đổi)

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bổ sung, sửa đổi). Cụ thể như sau:


Bài viết khác