Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Kinh tế Nghệ An cụ thể như sau:

 


Bài viết khác