Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - SV" giữa khóa năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khoá năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

 


Bài viết khác