Quy định về quy trình thực hiện thảo luận nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

      KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THẢO LUẬN LUẬN NHÓM

 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp trường, tiếp thu ý kiến góp ý của hội đồng, của các đại biểu tham dự và các giảng viên trong Khoa, Khoa Lý luận chính trị thống nhất quy trình thực hiện thảo luận nhóm như sau:

Thứ nhất, giao chủ đề thảo luận

Chủ đề thảo luận đã thống nhất trong bộ môn và được thể hiện ở đề cương giảng dạy học phần. Do đó, khi bước vào giảng học phần đó, cùng với việc giới thiệu đề cương, bài giảng, giảng viên phải  giao cho sinh viên các chủ đề thảo luận. Chủ đề thảo luận phải  bao gồm cả lý luận và thực tiễn. Trước khi tiến hành thảo luận, các nhóm bốc thăm chủ đề. Điều này sẽ hạn chế được việc chỉ quan tâm đến chủ đề của nhóm mà không tìm hiểu các chủ đề khác.

Thứ hai, phổ biến cho sinh viên những quy định chung về thực hiện giờ thảo luận

- Phân chia nhóm, cử nhóm trưởng: Mỗi nhóm tối đa 10 sinh viên. Mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng . Nhóm trưởng nên chọn người năng động, hoạt bát, có năng lực học tập, có khả năng tổ chức hoạt động của nhóm.

-  Chấm điểm: theo thang điểm 10. Điểm thảo luận của nhóm là trung bình cộng của 2 loại điểm:

+ Điểm trình bày chủ đề: Hệ số 2, trong đó phần lý luận 6 điểm, liên hệ thực tiễn 4 điểm.  Nếu đại diện của nhóm đạt được điểm trình bày loại khá trở lên thì giảng viên sẽ kiểm tra xác suất là 2-3sinh viên của nhóm với những câu hỏi trả lời nhanh và thuộc về kiến thức cơ bản của chủ đề. Cứ một thành viên không trả lời được, nhóm sẽ bị trừ 0,5 điểm. Điều này sẽ hạn chế được việc nhóm chỉ giao cho một thành viên chuẩn bị nội dung chủ đề.

 + Điểm trả lời câu hỏi: trung bình mỗi nhóm có thời gian thảo luận là 60 phút / chủ đề. Vì vậy, mỗi nhóm sẽ nhận được ít nhất là 5 câu hỏi của các nhóm và của giảng viên. Trả lời mỗi câu hỏi được tính một con điểm.

+ Điểm giữa học phần là điểm trung bình cộng giữa điểm thảo luận, điểm kiểm tra và các điểm khác ( nếu có).  Nếu vắng thảo luận không có lý do phải nhận điểm không. Thành viên nào không tham gia hoạt động nào trong quá trình thảo luận sẽ bị trừ 1 điểm.

 + Điểm thưởng hoặc phạt:

*  Nhóm được thưởng điểm nếu có tỷ lệ người tham gia đông; ý thức tốt; có câu hỏi hay; nhận xét chính xác bài trình bày của nhóm khác. Mức điểm thưởng do giảng viên điều hành thảo luận quyết định

* Điểm phạt: Nhóm bị trừ điểm nếu có thành viên thiếu ý  thức trong thực hiện giờ thảo luận .

-  Thời gian trình bày: tối đa khoảng 10 phút/1 chủ đề.

- Điểm trình bày và điểm trả lời câu hỏi được giảng viên chấm ngay sau khi trình bày hoặc trả lời từng câu hỏi

 Thứ ba, điều hành giờ thảo luận

- Giảng viên cử 1 sinh viên điều hành giờ thảo luận.

- Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên biết cách điều hành theo trình tự sau:

+ Giới thiệu về buổi thảo luận, các chủ đề thảo luận, cho các nhóm bốc thăm chủ đề, công bố chủ đề của từng nhóm. Các nhóm sẽ lần lượt thực hiện thảo luận theo thứ tự chủ đề bốc thăm được.

+ Mời đại diện của nhóm lên trình bày chủ đề. Sau khi đại diện trình bày xong, cho phép tối đa 2 thành viên khác của nhóm bổ sung những nội dung mà đại diện trình bày còn thiếu.

+ Mời các nhóm nhận xét bài trình bày của nhóm thảo luận. Khi nhận xét chú ý nhận xét cả ưu điểm và hạn chế, cả về phong cách trình bày và nội dung trình bày. Mỗi nhóm trả lời xong chỉ cần 2 - 3 đại diện của các nhóm nhận xét, sau đó giảng viên nhận xét.

+ Các nhóm và giảng viên đưa ra những câu hỏi có liên quan đến chủ đề thảo luận để nhóm trả lời. Giảng viên cần có những câu hỏi để điều chỉnh cho sinh viên thảo luận đúng hướng. Giảng viên phải lắng nghe câu hỏi của các nhóm để quyết định câu hỏi đó được sử dụng hay không. Nếu dễ quá hay khó quá hoặc xa chủ đề đều không được chọn. Giảng viên phải điều chỉnh câu hỏi cho rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn. Khi cần, giảng viên phải gợi ý cho nhóm trả lời. - Kết thúc giờ thảo luận của nhóm, giảng viên nhận xét về ưu điểm, hạn chế cả về nội dung và phong cách, rút kinh nghiệm cho các nhóm khác./.

Yêu cầu các giảng viên thực hiện nghiêm túc quy định này trong quá trình tổ chức thảo luận nhóm. Quá trình thực hiện có gì cần bổ sung, sửa đổi sẽ thực hiện vào đầu năm học. Quá trình thực hiện, giảng viên có thể có sự sáng tạo để giờ thảo luận hiệu quả hơn nhưng không xa rời những quy định chung

                                                         Ngày 28 tháng 2 năm 2017

                                                                 Trưởng Khoa

                                                                    ( Đã ký)

                                                      NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan

 

 


Bài viết khác