Quyết định bổ sung và sửa đổi Quy định hồ sơ sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Quyết định bổ sung và sửa đổi Quy định hồ sơ sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An, cụ thể như sau:


Bài viết khác