Quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác