Thông báo kết quả thực hiện tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2021

Do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Hiệu trưởng thay mặt ban giám hiệu Nhà trường đánh giá một số hoạt động của trường trong tháng 8 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tháng 9/2021 cụ thể như sau: 

 

 


Bài viết khác