Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác