Khoa Nông Lâm Ngư đón tiếp đoàn đánh giá ngoài (giai đoạn 2)

       Chiều ngày 29/01/2024, Khoa Nông Lâm Ngư đã đón tiếp đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) từ Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đến triển khai công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018.

       Đoàn đánh giá QUACERT đến làm việc tại khoa có ông Lê Vũ Soái - Trưởng đoàn và các thành viên đi theo đoàn. Đón tiếp và làm việc với đoàn có TS. Nguyễn Công Trường – Trưởng khoa; TS. Võ Thị Hải Lê – phó trưởng khoa; TS. Võ Thị Dung - phó trưởng khoa, cùng cán bộ và giảng viên trong khoa.

Đoàn đánh giá làm việc với Khoa Nông Lâm Ngư tại cơ sở 1

       Trong phiên làm việc tại cơ sở 1, đoàn đã tiến hành đánh giá một số nội dung như: Chương trình đào tạo, hồ sơ lên lớp của giảng viên, hồ sơ dự giờ giảng viên, hồ sơ đánh giá thực hành thực tập…

Đoàn làm việc tại phòng thực hành ngành Thú y

       Cũng trong buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy thực hành cho sinh viên tại cơ sở 2. Tại đây, đoàn đã đi kiểm tra trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; phòng thực hành cho sinh viên ngành Thú y; phòng thực hành cho sinh viên ngành Nông nghiệp công nghệ cao; phòng thực hành cho sinh viên ngành Quản lý đất đai; vùng đất trồng cây ăn quả; khu chuồng trại chăn nuôi lợn sinh sản; nhà lưới trồng rau thủy canh; nhà lưới trồng cây trên giá thể; trung tâm vận hành máy và hệ thống châm phân tự động…

Đoàn làm việc tại phòng thực hành ngành Nông nghiệp công nghệ cao
Đoàn đi kiểm tra vùng đất quy hoạch trồng cây ăn quả

     

Đoàn đi kiểm tra khu chăn nuôi lợn sinh sản
Đoàn đi kiểm tra nhà lưới trồng rau thủ canh
Đoàn đi kiểm tra nhà lưới trồng cây trên giá thể

      Cuối buổi làm việc, đoàn đã nhận xét Khoa Nông Lâm Ngư có nhiều cố gắng trong cải tiến chất lượng, đã khắc phục hoàn toàn những tồn tại mà đoàn đã chỉ ra trong đánh giá giai đoạn 1.

                                                               Tin bài: Hoàng Tiến


Bài viết khác