Seminar: Rà soát, hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Công nghệ sinh học đại cương, Hóa sinh đại cương, chuyên ngành Thú Y

         Sáng ngày 23/11/2022, Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh, Khoa Nông – Lâm – Ngư  tổ chức buổi seminar với chủ đề: “Rà soát, hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Công nghệ sinh học đại cương, Hóa sinh đại cương, chuyên ngành Thú Y”.

Toàn cảnh buổi Seminar của Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh

          Tham dự buổi seminar có: TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT – KH & HTQT; Về phía Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh có TS. Võ Thị Dung - Phó trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn, cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh.

          Nội dung của Seminar được trình bày bởi ThS. Vương Thị Thúy Hằng - giảng viên Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh. Giảng viên Trình bày nội dung đề cương chi tiết học phần Công nghệ sinh học đại cương, Hóa sinh đại cương được xây dựng theo chuẩn đầu ra CTĐT ngành Bác sĩ Thú Y.

ThS. Vương Thị Thúy Hằng trình bày tại buổi Seminar

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT – KH & HTQT phát biểu đóng góp ý kiến cho buổi seminar, tổ Bộ môn họp và xây dựng thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho các học phần để tăng sự phong phú đa dạng trong đánh giá CĐR của sinh viên.

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT – KH & HTQT Phát biểu ý kiến tại buổi Seminar

        Phát biểu tổng kết buổi Seminar, TS. Võ Thị Dung - Trưởng bộ môn đã đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các các thầy cô giáo, đã tạo nên sự thành công của buổi Seminar, đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục tổ chức các hoạt động Seminar của Bộ môn ngày càng có chất lượng cao hơn nữa.

TS. Võ Thị Dung – Trưởng bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh phát biểu tổng kết trong buổi Seminar

       Buổi Seminar được hội đồng đánh giá có tính chuyên môn cao và có thể áp dụng rộng rãi vào xây dựng đề cương các học phần khác theo CĐR chương trình đào tạo.

                                                           Tin bài: Nguyễn Thị Lệ Quyên


Bài viết khác