Sứ mạng và tầm nhìn

      Đảng ủy, Ban giám hiệu đã sớm chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển trường đến 2030, quyết định lựa chọn Slogan cho trường: “SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN BẮT ĐẦU TỪ NƠI ĐÂY”

     SỨ MẠNG:  Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu và danh tiếng, đạt đẳng cấp khu vực Bắc trung bộ và cả nước về lĩnh vực Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật Nông - Lâm - Ngư nghiệp, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam nói riêng ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

    GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững; Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi để mọi người nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, phát huy sáng tạo, phát triển tài năng, cạnh tranh được về cơ hội học tập và việc làm; Hướng đến chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội; Khuyến khích hợp tác, đảm bảo phát triển hài hoà.

    TẦM NHÌN: Đến năm 2030, Trường Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số lĩnh vực Kế toán, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Nông - Lâm - Ngư nghiệp (mỗi lĩnh vực ngành chọn 1-2 chuyên ngành mũi nhọn) đạt trình độ ngang tầm với các trường Đại học lớn trong khu vực Bắc Miền trung.

Đến năm 2030: xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng, uy tín hàng đầu của khu vực Miền Trung; là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, giảng viên trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của trường.

    PHƯƠNG CHÂM: Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu, nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường; Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định cho sự mở rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh của trường; Phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phù hợp với nhu cầu chung của cả nước, khu vực và Nghệ An. Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động của nhà trường, lấy lợi ích  người sử dụng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học là lợi ích chính của nhà trường.

Triết lý giáo dục: "THỰC TẾ - ĐÓN ĐẦU – HỘI NHẬP"