Giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

     Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An (nay là trường Đại học Kinh tế Nghệ An) ngày 10/08/2012. 

 

 

  

 


Bài viết khác