Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đạo tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 của tỉnh Nghệ An.

          Với phần thưởng cao quý này, Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, thường xuyên hoàn thiện và cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến, đổi mới công tác quản trị đại học; nâng cao chất lượng đào tạo; không ngừng hiện đại hoá cơ sở vật chất, thiết bị; đẩy mạnh hội nhập quốc tế để Nhà trường tiếp tục phát triển không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, đưa Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phát triển lên một tầm cao mới.

          Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An sẽ luôn mang trong mình niềm tự hào của quá khứ và hiện tại, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống của đoàn kết, đam mê và sáng tạo, của nghị lực và trí tuệ; để truyền thống vẻ vang của Trường mãi mãi lưu giữ và lan tỏa. Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An sẽ viết tiếp những trang sử mới với nhiều thành công hơn nữa trong hành trình hiện thực hoá Khát vọng Sông Lam, tự hào là vùng đất học, vùng đất anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Ban truyền thông NAUE