Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường, thị trấn

          Sáng 10/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường, thị trấn.

          Dự lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng có: Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng; các đồng chí Trưởng/Phó các phòng/khoa, các giảng viên và hơn 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường, thị trấn.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường, thị trấn

          Phát biểu tại buổi khai giảng lớp tập huấn, ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và đề nghị các học viên tham gia lớp học cần nghiêm túc học tập với tinh thần cầu thị, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học. Trong quá trình học tập, các học viên gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, để vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào công việc của mình nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

          TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng phát biểu chào mừng các học viên về nghiên cứu học tập tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần này. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất để lớp học đạt kết quả cao, chúc các học viên có những ngày học bổ ích và ý nghĩa cùng các giảng viên Trường đại học Kinh tế Nghệ An và đề nghị, ban tổ chức lớp học, học viên phối hợp với các giảng viên quản lý nghiêm túc lớp học. Hiệu trưởng cũng mong muốn, các giảng viên, học viên vừa giảng dạy, học tập vừa đánh giá, so sánh giữa lý luận và thực tiễn để có những đề xuất, kiến nghị, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình học tập tốt hơn cho những khóa bồi dưỡng tiếp theo.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc và chào mừng các học viên

          Lớp được tổ chức theo hình thức học tập trung 05 ngày, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ. Nội dung bồi dưỡng gồm 05 chuyên đề:  Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở xã; Quản lý dịch vụ công trong xây dựng nông thôn mới ở xã; Quản lý nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở xã; Kỹ năng tổ chức cuộc họp ở xã.

ThS. Giảng viên - Nguyễn Thị Khánh Ly chia sẽ các nội dung lớp bồi dưỡng


          Ngay sau chương trình khai giảng, các học viên đã được Th.S, giảng viên : Nguyễn Thị Khánh Ly truyền tải các nội dung chuyên đề lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường, thị trấn. Nội dung bồi dưỡng sẽ giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, hướng tới xây dựng chính quyền kiến to, phục vụ, nâng cao sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp.

Hơn 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch các xã, phường, thị trấn tham dự lớp tập huấn

          Lớp bồi dưỡng sử dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.

ThS. Nguyễn Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học & HTQT khai mạc lớp tập huấn

Chương trình văn nghệ chào mừng

Tin bài: Ban Truyền thông


Bài viết khác