Khai mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

            Sáng ngày 18/5/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tiến hành triển khai hoạt động khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo trình độ đại học, bao gồm các ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế. Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 18/5 đến 21/5/2024 với 02 CTĐT các ngành: Tài chính ngân hàng và Kinh tế.

Các Thành viên Đoàn ĐGN  tham dự buổi Lễ

            Tham dự Lễ Khai mạc, Về phía Trung tâm CEA-Saigon có sự tham dự của NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn - Trưởng đoàn; TS. Lê Hoàng Vũ - PGĐ Trung tâm - Thư ký; TS. Châu Văn Lương - Kiểm định viên TT.KĐCLGD SG - Thành viên thường trực; GS.TS. Nguyễn Quang Dong-  Nguyên Trưởng khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Thành viên; TS. Trần Thanh Vũ - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Thành viên; ThS. Nguyễn Ngọc Tú - CVP Trung tâm - Giám sát, Hỗ trợ đoàn ĐGN.

            Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; quý thầy (cô) là thành viên Hội đồng Tự đánh giá; Hội đồng trường; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB, GV cùng sinh viên thuộc 2 CTĐT ngành Kinh tế và Tài chính Ngân hàng của Trường.

            Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung vào điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện, khách quan từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp.

NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc CEA-SAIGON, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài phát biểu tại Lễ Khai mạc

            Thay mặt Đoàn ĐGN, NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc CEA-SAIGON - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài cam kết sẽ làm việc hết mình, đúng nguyên tắc, minh bạch, khách quan, chuyên nghiệp, chất lượng, thực hiện đúng vai trò nhằm hỗ trợ và tăng cường năng lực cho hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đoàn ĐGN đã khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An vào ngày 09/5, để đảm bảo có được những đánh giá khách quan và chính xác nhất, Đoàn ĐGN sẽ làm việc và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan bao gồm lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, giảng viên, các đơn vị sử dụng lao động, sinh viên và cựu sinh viên, thông qua đó Đoàn ĐGN sẽ có thêm thông tin và thực hiện các nghiên cứu sâu hơn phục vụ công tác kiểm định chất lượng 02 CTĐT lần này.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng NAUE  báo cáo về hệ thống đảm bảo chất lượng CTĐT được đánh giá

          Phát biểu chào mừng Đoàn ĐGN, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng NAUE nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng các CTĐT, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nhà trường. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được ưu tiên hàng đầu trong hành trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Các chính sách, quy định, văn bản liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường đã được ban hành, triển khai và thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua, góp phần quan trọng và thực hiện thiết thực cho công tác kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng từ bên trong của Nhà trường.

            Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh công nhận đạt đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2023, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán và Thú y.  Năm 2023, Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn 3 sao plus cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.  Năm 2024, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã ban hành Quyết định số 1025/ QĐ-QUACERT cấp Giấy chứng nhận “Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018” cho Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An. Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có 03 chương trình đào tạo được gắn sao của hệ thống UPM. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng đã gia nhập mạng lưới INQAAHE - mạng lưới các tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế.

             Đây là minh chứng cho những nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục và thể hiện cam kết của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Miền Trung và cả nước. 

           Kết thúc phiên khai mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN triển khai các hoạt động khảo sát theo lịch trình

Đoàn kiểm tra hồ sơ, minh chứng

Ban truyền thông NAUE