NAUE - Đại hội Công đoàn trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

          Sáng ngày 27/4/2023, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          Đến dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nghệ An; đồng chí Phan Văn Sâm - Chánh văn phòng; đồng chí Nguyễn thái Sơn - Phó ban tổ chức; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân - Chuyên viên ban tài chính; đại diện lãnh đạo Công đoàn các Trường. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của các Công đoàn viên toàn Trường.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày về: Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kết quả Đại hội và tổng hợp ý kiến Công đoàn viên từ các Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều đổi mới trong phương pháp và nội dung, chủ động phối hợp với Nhà trường trong mọi hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn kết vững mạnh, khẳng định được vị trí và vai trò Công đoàn Trường. Bên cạnh đó, BCH Công đoàn cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác điều hành nhằm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để khắc phục và nâng cao hơn nữa hoạt động Công đoàn Trường.

Đồng chí Đặng Thị Thảo - Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo trước Đại hội

Đại hội cũng nhận được những ý kiến đóng góp từ các tổ công đoàn, các công đoàn viên

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với số lượng cán bộ làm công tác chuẩn bị cho Đại hội không nhiều, bên cạnh những bộn bề công việc chuyên môn, thời gian chuẩn bị các nội dung cho đại hội có hạn, nhưng với những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn trường, đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp của các phòng chức năng, các đoàn thể thuộc Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tạo thành công bước đầu cho Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi cũng nhấn mạnh, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thanh niên, hội sinh viên hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Để hoạt động Công đoàn thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên người lao động tham gia; để tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên người lao động là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi đề nghị Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Một là, thiết thực quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên Công đoàn, đặc biệt quan tâm chăm lo tới các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai là, cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương phát triển các hoạt động có tính đặc thù của cơ sở giáo dục tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. Ba là, thường xuyên chủ động có phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên Công đoàn thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuân thủ nghiêm túc thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Bốn là, đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên Công đoàn, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên Công đoàn. Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh kiến thức kỹ năng cho cán bộ Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nghệ An phát biểu tại Đại hội

          Đại hội cũng trân trọng ghi nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ các cấp lãnh đạo, các công đoàn viên cho các hoạt động công đoàn, giúp BCH Công Đoàn Trường ngày càng có những hoạt động chăm lo tốt hơn cho công đoàn viên.

          Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Đình Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn Trường ĐH Kinh tế Nghệ An với 3 chức năng của Công đoàn và bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đình Tường khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp cho sự phát triển toàn diện cho Trường. Nhà trường luôn đồng hành và ủng hộ các hoạt động của Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chúc mừng Đại hội

          Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, tập trung, công bằng và minh bạch, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí.

Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028

          Đại hội cũng tiến hành bầu cử 01 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

          Đại hội đề ra phương hướng tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn trong Nhà trường, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn trường ĐH Kinh tế Nghệ An phối hợp cùng với chính quyền thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Trường, các kế hoạch Chiến lược của Nhà trường và các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên bằng các hành động thiết thực.

          Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 quyết tâm tăng cường phát huy tính thống nhất, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phương hướng mà Hội nghị đã nhất trí thông qua, góp phần đưa Trường ngày càng phát triển.

          Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động, Đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức đồng lòng, ra sức rèn luyện về mọi mặt, quyết tâm chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Trường, của Ngành và của đất nước.

          Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin bài: Ban truyền thông


Bài viết khác