Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 , phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 5 năm 2023

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 , phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 5 năm 2023. Cụ thể như sau:


Bài viết khác