Tổ Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị

Tổ trưởng Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị

Nhãn

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn.

Địa chỉ: Hưng Bình – Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0917.782.287

Email: kimdung8668@gmail.com

 


Bài viết khác