Kết quả xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2024

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 ban hành theo Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2024;

          Căn cứ kết luận phiên họp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  ngày 09/07/2024 về xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2024:

1. Điều kiện trúng tuyển: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT  -  Mã phương thức 200

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt điểm đối với ngành đào tạo như sau:

TT

Ngành

Điểm chuẩn phương thức xét theo kết quả học tập  THPT

1

Công nghệ thông tin

16.0

2

Kế toán

16.0

3

Kinh tế

16.0

4

Kinh tế số

16.0

5

Lâm học

16.0

6

Marketing

16.0

7

Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao)

16.0

8

Quản lý đất đai

16.0

9

Quản trị kinh doanh

16.0

10

Tài chính ngân hàng

16.0

11

Thú y (Bác sĩ Thú y)

16.0

12

Ngôn ngữ Anh

16.0

13

Logictics và chuỗi cung ứng

16.0

14

Công nghệ tài chính

16.0

15

Thương mại điện tử

16.0

          Lưu ý:  Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

          Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng).

2. LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH

          Thí sinh sẽ được xác định là trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sau khi được xác định là đã tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển trên Cổng thông tin xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Thời gian thực hiện: từ ngày 18/7/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023.

          Tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

          Thông tin liên hệ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 Lý Tự Trọng, Tp Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388.692.096; 0975313755; 0947076236 để được tư vấn hỗ trợ./.      

          Link tra cứu kết quả xét tuyển sớm: https://tracuuketqua.naue.edu.vn/