Thông tư 06/2017/TT-BGD-ĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Thông tư 06 là thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình đô đại học được sửa đổi bổ sung từ Quyết định, thông tư trước đó. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2017


Bài viết khác