Nghiên cứu sinh Đinh Văn Tới bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Ngày 15 tháng 04 năm 2018, tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Văn Tới đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia; Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh;  Mã số: 62 34 01 02

Ngày 15 tháng 04 năm 2018, tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Văn Tới đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia; Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh;  Mã số: 62 34 01 02; Người hướng dẫn khoa học:  TS. Đỗ Xuân Trường và PGS.TS. Nhâm Phong Tuân. Luận án đã được Hội đồng khoa học đánh giá cao về kết quả nghiến cứu có tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Lãnh đạo và tập thể cán bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng cho

tân Tiến sĩ Đinh Văn Tới  tại Trường Đại học Kinh Tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hội đồng khoa học chấm luận án cho NCS. Đinh Văn Tới

Hội đồng khoa học đặt câu hỏi phản biện

NCS. Đinh Văn Tới trả lời các câu hỏi phản biện

Các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đáng kể đến tất cả các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhưng tác động của các hoạt động đều rất đáng chú ý. Cụ thể:

- Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo);

- Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN;

- Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN;

- Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động;

- Hoạt động Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giúp nâng cao Sự hài lòng của người lao động;

- Và cuối cùng hoạt động Chia sẻ thông tin và Ủy quyền là yếu tố tác động đến khả năng sáng tạo của cá nhân và tổ chức.

Thứ hai, việc áp dụng các hoạt động quản trị nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam chịu sự ảnh hưởng bởi các yếu tố Đặc điểm doanh nghiệp. Cụ thể:

- Có năm (05) đặc trưng của DN (Số năm niêm yết; Quy mô lao động; Vốn điều lệ; Tuổi và Trình độ của CEO) có ảnh hưởng đến 5 trong tổng số 7 hoạt động QTNL (Tuyển dụng sàng lọc; Đào tạo phát triển kỹ năng; Quản trị thành tích; Hỗ trợ phát triển sự nghiệp; Ủy quyền, trao quyền).

- Hai (02) hoạt động mà các đặc trưng của DN tác động không đáng kể là Trả lương theo thành tích và Chia sẻ thông tin.

Những đóng góp của luận án

Về mặt lý luận:

Thứ nhất, Luận án đã đề xuất được một mô hình nghiên cứu tương đối toàn diện;

Thứ hai, Luận án đã kiểm chứng mô hình thông qua việc phân tích đối với mẫu nghiên cứu của Việt Nam

Về mặt thực tiễn

Thứ nhất, Luận án đã đề xuất được những biện pháp QTNL phù hợp dựa trên những kết quả phân tích về sự tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của DN.

Thứ hai, Luận án đã đề xuất được việc lựa chọn nhân sự dựa trên những kết quả phân tích về đặc điểm của DN.

  Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Xác định được sự tác động của từng hoạt động QTNL đến mỗi kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam; giải thích được một số yếu tố đặc điểm của doanh nghiệp trong việc áp dụng các hoạt động QTNL trong doanh nghiệp; đưa ra một số giải pháp khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng các hoạt động QTNL.

Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu trong tiếp theo sẽ mở rộng kích thước mẫu nghiên cứu để có thể tổng quát hóa kết quả nghiên cứu rộng hơn, và có thể đủ mẫu để phân tích sâu hơn cho từng ngành kinh doanh khi chia tách mẫu tổng thể.

Nghiên cứu tiếp theo sẽ áp dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho tổng thể mô hình để đạt được nhiều ưu điểm của phương pháp phân tích này. Đồng thời, mô hình cần được phát triển hơn nữa nhằm phát hiện ra những biến số mới, hoặc mối quan hệ mới ví dụ liệu có biến số nào trung gian hoặc điều chỉnh giữa mối quan hệ các hoạt động QTNL và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu tiếp theo sẽ cố gắng giải thích cơ chế tác động/ảnh hưởng giữa các biến số. Ngoài việc trả lời câu hỏi cái gì tác động và mức độ tác động, nghiên cứu tiếp theo sẽ trả lời thêm câu hỏi ảnh hưởng/tác động như thế nào

Cuối cùng,  NCS. Đinh Văn Tới đã cảm ơn sâu sắc người hướng dẫn khoa học là TS. Đỗ Xuân Trường và PGS.TS. Nhâm Phong Tuân; lãnh đạo và giáo viên Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; lãnh đạo phường Mai Hùng- Thị xã Hoàng Mai; Hội đồng gia tộc họ Đinh Mai Hùng và Ban liên lạc họ Đinh Hà Nội; người thân và bạn bè đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho NCS trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như có mặt tham dự Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Đại học Quốc gia.

Nghiên cứu sinh Đinh Văn Tới là Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Việc NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ không những là niềm vinh hạnh cho bản thân, thầy cô, người thân và bạn bè mà còn là niềm tự hào của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Xin nhiệt liệt chúc mừng tân Tiến sĩ Đinh Văn Tới.

                                                                               Nguyễn Mạnh Cường

                                                                                    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học


Bài viết khác