Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp tại Huyện Quỳ Hợp

Trong 2 ngày 15- 16/9/2018, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp- Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An và Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Quỳ Hợp. 

Trong 2 ngày 15- 16/9/2018, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp- Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An và Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Quỳ Hợp. 

TS. Dương Xuân Thao phát biểu khai giảng lớp học

            Đây là chương trình thực hiện theo Quyết định số 5072/QĐ - UBND, ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 759/QĐ - UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch bồi dưỡng doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018, trong đó giao cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chủ trì về chương trình, nội dung bồi dưỡng.

Tham gia khóa học có 104 học viên là lãnh đạo Công ty, chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Các học viên đã được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng về: Lập Kế hoạch kinh doanh; Nghệ thuật bán hàng; Quản lý Quan hệ khách hàng; Văn hóa doanh nghiệp; Kế toán dành cho quản lý; Thảo luận và trao đổi… do tiến sĩ  Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và  Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu-  Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Phát triển Nguồn nhân lực Thái Bình Dương- Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế  (ILO) và các chuyên gia trực tiếp chia sẻ.

TS. Dương Xuân Thao thuyết giảng chuyên đề: Kế toán cho nhà quản lý

Toàn cảnh các học viên khóa học, trao đổi sôi nổi với Giảng viên

TS. Đinh Văn Tới trao giấy chứng nhận cho học viên

Trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp học, khóa bồi dưỡng theo từng chuyên đề cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà.

TS. Đinh Văn Tới

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học


Bài viết khác