Lịch thi học kỳ 5 LT Trung cấp lên Đại học ngành Lâm Nghiệp

Lịch thi học kỳ 5 LT Trung cấp lên Đại học ngành Lâm Nghiệp

LỊCH THI HỌC KỲ 5 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 5 NGÀNH LÂM NGHIỆP 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Khai thác lâm sản LT K5 LN Ca 1 S Thứ 7 15/08/2020 0.5 Yêu cầu:
2 Quản lý lửa rừng LT K5 LN Ca 2 S Thứ 7 15/08/2020 0.5 Giảng viên dạy các môn cung
3 Kinh tế lâm nghiệp LT K5 LN Ca 1 C Thứ 7 15/08/2020 0.5  cấp đề cương ôn tập khi
4 Giáo dục QP 2 LT K5 LN  Ca 2 C Thứ 7 15/08/2020 0.5 khi đã kết thúc học phần

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

     *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút

 


Bài viết khác