Lịch thi học kỳ 6 Đại học khóa 4 - Lần 2

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Kiểm toán BCTC Kế toán Ca 1 S Thứ 5 20/08/2020 6  
  Quản lý DA đầu tư QTKD 2  
  Dự báo KT và PTDL Kinh tế  2  
  Ký sinh trùng thú y 1 Thú y 4  
2 Kế toán quản trị Kế toán + QTKD Ca 2 S Thứ 5 20/08/2020 24  
  Thị trường chứng khoán Kinh tế 2  
  Bệnh truyền nhiễm TY 1 Thú y 5  
  Bệnh nội khoa TY 1 Thú y 1  
3 Kế toán  thuế Kế toán Ca 1 C Thứ 5 20/08/2020 9  
  Kinh tế nguồn nhân lực Kinh tế 2  
  Quản trị Marketting QTKD 3  
  Quản trị chất lượng QTKD 1  
  Độc chất học thú y Thú y 18  
4 Kế toán công Kế toán Ca 2 C Thứ 5 20/08/2020 2  
  Phương pháp NCKT Kinh tế 2  
  Quản trị TCDN QTKD 7  
  Dịch tễ học thú y Thú y 6  
5 Phân tích HĐKD Kế toán + QTKD Ca 1 S Thứ 6 21/08/2020 10  
  Văn hóa doanh nghiệp Thú y 7  
6 Phân tích TCDN Kế toán  Ca 2 S Thứ 6 21/08/2020 9  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

Lưu ý:                      * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

             *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 


Bài viết khác