Điểm tiểu luận học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đại học K1 và CĐ K10)

Khoa Lý luận Chính trị thông báo điểm tiểu luận học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ Đại học K1 và Cao đẳng K10 cụ thể như sau:

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI – TT HCHÍ MINH

 
   

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

ĐIỂM TIỂU LUẬN KHÓA K1 VÀ K10

HỌC PHẦN  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM

1

Phạm Hoài Thương

KT K10.01

8

2

Trần Thị Đông

KT K10.02

8

3

Nguyễn Hải Quỳnh Anh

KT K10.02

9

4

Trần Thị Hiền

KT K10.02

8

5

Nguyễn Thị Huyền Anh

ĐHKT K1.03

8

6

Phạm Thị La

ĐHKT K1.03

8

7

Đinh Thị Linh

ĐHKT K1.03

8

8

Nguyễn Thị Anh

ĐHKT K1.04

8

9

Sư Lê Tú Anh

ĐHKT K1.04

8

10

Trần Thị Thanh Tâm

ĐHKT K1.04

9

11

Đậu Thị Thanh Thảo

ĐHKT K1.04

8

12

Võ Thị Hạnh

ĐHKT K1.04

9

13

Võ Thị Thu Uyên

KT K10.03

8

14

Nguyễn Thị Ngọc Hà

KT K10.03

8

15

Trần Thị Hoài Thương

ĐHKTK1.01

8

16

Phan Thị Mai

ĐHKTK1.02

9

17

Nguyễn T. Thùy Linh B

ĐHKTK1.02

9

18

Đoàn Thị Xuân

ĐHKTK1.02

8

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thắng

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

Trần Thị Bình

 

 

 


Bài viết khác