ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN CÂY RAU

                                      ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN CÂY RAU

 

Câu 1: Cây rau có vai trò và tầm quan trọng như thế nào đối với con người, sự phát triển của nền kinh tế và xã hội?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của ngành sản xuất rau? Cho ví dụ cụ thể để minh hoạ?

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu và phân tích những thụân lợi và khó khăn của ngành sản xuất rau? Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục?

Câu 4: Yếu tố nhiệt độ ảnh  hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng và phát triển các loại cây rau nói chung?

Câu 5: Phân tích yếu tố nước ảnh  hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau?

Câu 6: Vai trò của chất của chất dinh dưỡng đến rau sự sinh trưởng và phát triển của cây rau? Cho ví dụ cụ thể để minh hoạ?

Câu 7: Anh chị hãy cho biết trồng rau có những phương thức sản xuất nào? ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức đó?

Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết các thời kỳ sinh trưởng của cải bắp? Biện pháp kỹ thuật tác động vào từng thời kỳ đó như thế nào?

Câu 9: Anh (chị) hãy nêu đặc điểm thực vật học của cây cà chua? Để đảm bảo năng suất và sản lượng của cà chua cần tác động vào từng bộ phận của cây như thế nào?

Câu 10: Anh (chị) hãy nêu đặc điểm thực vật học của cây cải bắp?

Câu 11: Anh (chị) hãy nêu và phân tích đặc điểm của từng thời vụ trồng cà chua ở Việt Nam nói chung và miền trung nói riêng? 

Câu 12: Anh (chị) hãy nêu đặc điểm thực vật học của cây khoai tây? Từ đặc điểm đó, trong sản xuất khoai tây đại trà cần chú ý điểm gì?

Câu 13: Anh chị hãy cho biết đặc điểm của một số giống khoai tây thường trồng hiện nay?

Câu 14: Từ khi trồng đến khi thu hoạch cây khoai tây trải qua những thời kỳ sinh trưởng nào? Biện pháp tác động vào từng thời kỳ đó ra sao?

Câu 15: Anh chị hãy cho biết các công thức luân canh và thời vụ trồng khoai tây hiện nay ở nước ta?

Câu 16: Cơ cấu cây trồng và kỹ thuật trồng cà chua?

Câu 17: Anh (chị) hãy nêu kỹ thuật trồng cải bắp? Trong quá trình trồng cải bắp cần chú ý điểm gì?

Câu 18: Trình bày các phương pháp sản xuất giống cải bắp? ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp nhân giống cải bắp?

Câu 19: Anh (chị) hãy nêu kỹ thuật trồng đậu rau? Trong quá trình trồng đậu rau cần chú ý điểm gì?

Câu 20: Nguyên nhân nào dẫn đến rau hiện nay không đảm bảo an toàn? Cho ví dụ cụ thể để minh hoạ

Câu 21: Điều kiện để sản xuất xuất rau an toàn? Được gọi là rau an toàn cần có những tiêu chuẩn nào?


Bài viết khác