Công đoàn Khoa Nông Lâm Ngư tham gia cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019

             Nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ. Qua đó giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để đoàn viên công đoàn và CCVCLĐ tiếp cận nhanh với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019.

           Cuộc thi được áp dụng cho toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi cũng nhằm mục đích ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nhiều kênh đa dạng để công nhân lao động tiếp cận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cuộc thi được tổ chức gồm 4 đợt, mỗi đợt có 3 lần thi. Thời gian bắt đầu từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 8/11/2020, thời gian thi trong ngày: từ 07h00-21h00.

Một bài thi của Đoàn viên công đoàn Khoa Nông Lâm Ngư

           

Kết quả một bài thi của Đoàn viên công đoàn Khoa Nông Lâm Ngư

           Thực hiện sự chỉ đạo, kế hoạch của Công đoàn cấp trên, đoàn viên công đoàn Khoa Nông Lâm Ngư nói riêng và đoàn viên công đoàn trường ĐH Kinh tế Nghệ An nói chung đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi. Chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều lượt đoàn viên Công đoàn tham gia và đạt kết quả tốt. Cuộc thi cũng là nơi các đoàn viên công đoàn thể hiện được vốn hiểu biết về luật lao động, đồng thời cung cấp trang bị thêm những kiến thức quan trọng phục vụ cho quá trình thực hiện công việc, và để nắm bắt những quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân mình.

                                                                                                                                               Tin bài: Nguyễn Vũ Bình


Bài viết khác