Thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

          Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2019, tại Phòng họp 1 đã diễn ra buổi thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do ThS. Trương Quang Ngân làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng xây dựng và phát triển khu công nghiệp Nam Cấm đến quản lý sử dụng đất, sinh kế của người dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An” thuộc Lĩnh vực nghiên cứu Nông Lâm Ngư.

          Hội đồng gồm có: TS. Nguyễn Công Trường- Chủ tịch hội đồng, ThS. Trần Thái Yên- Phản biện 1, ThS. Trần Thị Vân- Phản biện 2, Nguyễn Thế Hải - Ủy viên, ThS. Vương Thị Thúy Hằng- Thư ký.

                                  

                                              Hội đồng đề tài NCKH cấp trường của ThS. Trương Quang Ngân làm chủ nhiệm đề tài

          Việc thực hiện và triển khai đề tài là sự cần thiết để góp phần đóng góp xây dựng cơ sở khoa học về đánh giá ảnh hưởng của quá trình xây dựng và phát triển khu công nghiệp đến quản lý sử dụng đất và sinh kế, việc làm của người dân. Đề xuất chính sách tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng đất, góp phần giải quyết tốt sinh kế của người dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và các địa phương có điều kiện tương tự.

          Tác giả báo cáo tóm tắt lại quá trình thu thập tài liệu và thực hiện đề tài, sau phần trình bày của đại diện nhóm tác giả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng khoa học đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những gì mà đề tài đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để làm cơ sở rút ra kết luận, nhận xét chính xác về đề tài…

                                  

                                                                            Hội đồng làm việc nghiêm túc và tập trung cao độ

          Sau khi nghe góp ý của các thành viên hội đồng, nhóm tác giả đã đã tiếp thu và đồng ý chỉnh sửa. Đề tài là sự tổng hợp và phân tích khá đầy đủ, sâu sắc các giải pháp đưa ra là rất tốt, có tính khả thi cao. Đề tài được đánh giá loại tốt.

                                                                               Tin bài: Nguyễn Thị Thùy Dung


Bài viết khác