Giới thiệu chung

      Ngày 27/01/2014 đánh dấu mốc son lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 205/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Kinh tế Nghệ An trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An. Phòng Tài chính - Kế toán là 1 đơn vị của trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Sự hình thành và phát triển của phòng Tài chính - Kế toán gắn liền với lịch sử 60 năm xây dựng, hình thành và phát triển của Nhà trường. Trải qua năm tháng, các đồng chí đến tuổi được Nhà nước cho nghỉ chế độ, đội ngũ cán bộ phòng Tài chính - Kế toán lại được thay thế, bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của phòng, đảm bảo công tác Tài chính - Kế toán của được nối tiếp thường xuyên liên tục và ngày càng phát triển.          

       Để có được thành tích thiết thực qua 60 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành, đó là sự chỉ đạo sâu sát, đúng hướng của Hội đồng trường, Đảng uỷ, Ban giám hiệu cùng sự nỗ lực nêu cao tinh thần tự giác, học hỏi, sự đoàn kết nội bộ và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán phải thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin kịp thời minh bạch về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, các khoản thu phát sinh từ hoạt động sự nghiệp của trường. Đối chiếu, theo dõi tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước từng quý để thực hiện chi tiêu đúng tiến độ ngân sách hàng năm. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan làm thủ tục mua sắm vật tư, tài sản; theo dõi xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt vật tư, tài sản. Công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra định kỳ, thường xuyên hàng năm thể hiện rất rõ việc chấp hành tốt, đầy đủ, đảm bảo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý tài chính.

      Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nâng cao phẩm chất nghề nghiệp. Cán bộ, công nhân viên của phòng có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường. Tập thể tổ Công đoàn luôn có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Hàng tháng, tổ chức họp chuyên môn phổ biến kết quả công tác và nhiệm vụ trong thời gian tới. Ghi nhận mọi đóp góp và phản hồi từ các viên chức trong phòng, trong trường và học sinh, sinh viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức được chú trọng. Thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn về quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán, thuế,… Đoàn viên trong phòng đều tích cực tham gia công tác đoàn thể, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do chính quyền, công đoàn nhà trường phát động và các hoạt động xã hội, từ thiện. Đời sống của viên chức trong phòng ngày càng được nâng cao hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

       Triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua trong cán bộ nhân viên, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ phòng, trong toàn trường. Trong các năm học qua tập thể cán bộ nhân viên của phòng luôn đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trong các cuộc vận động do các cấp và công đoàn phát động. Tham gia đầy đủ, tích cực có chất lượng các phong trào thi đua do nhà trường tổ chức như: Phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt - Phục vụ tốt” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả tốt. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học - Tự sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai, đạt hiệu quả tốt. Thăm hỏi chia sẻ kịp thời đối với đoàn viên công đoàn khi khó khăn hoạn nạn, 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gây quỹ ủng hộ người mù, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các loại quỹ khác, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, do công đoàn trường và công đoàn cấp trên phát động. Từ các kết quả đạt được trong giai đoạn qua tập thể Phòng Tài chính - Kế toán đã có được các thành tích danh hiệu thi đua của các cấp, tiêu biểu như: 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, Giai đoạn 2010 - 2015, 2015 - 2019 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho tập thể điển hình tiên tiến./.


Bài viết khác