Thông nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2016

        Căn cứ Luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Căn cứ Luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Ngày lễ 30/4 và 01/5/2016 trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

     Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên,

CNV và HSSV toàn trường được nghỉ bù vào ngày 02 và 3/5/2016 (thứ 2 và thứ 3).

                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (Đã ký)                                    

 

                                                                        Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác