Ban chấp hành Đoàn trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2022

TT

Ảnh chân dung

Họ và tên, Chức danh

1

Đ/c Dương Tiến Dũng

Bí thư

GV Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

2

Đ/c Thái Đình Hoàng

Phó Bí thư

GV Khoa Tài chính – Ngân hàng

3

Đ/c Trần Thị Bích Ngọc

UV Ban thường vụ

GV Khoa Kế toán – Phân tích

4

Đ/c Đinh Thị Thu Uyên

UV Ban thường vụ

SV Lớp Kế toán K3.03

5

Đ/c Mạnh Thị Thảo

UV Ban thường vụ

SV Lớp Kế toán K5.02

6

Đ/c Nguyễn Viết Hùng

UV Ban chấp hành

CB Khoa Kế toán – Phân tích

7

Đ/c Phan Thị Hoa

UV Ban chấp hành

GV Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

8

Đ/c Nguyễn Đình Tiến

UV Ban chấp hành

GV Khoa Nông - Lâm - Ngư

9

Đ/c Nguyễn Đình Long

UV Ban chấp hành

SV Lớp Kinh tế K5

10

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương

UV Ban chấp hành

SV Lớp Kế toán K5.02

11

Đ/c Lê Thị Hiền

UV Ban chấp hành

SV Lớp Kế toán K5.01

12

Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh

UV Ban chấp hành

SV Lớp Thú Y K4

13

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng

UV Ban chấp hành

SV Lớp Thú Y K5

14

Đ/c Phan Thị Bình

UV Ban chấp hành

SV Lớp Kinh tế K4

15

Đ/c Nguyễn Thành Nam

UV Ban chấp hành

SV Lớp Thú Y K4

 

 

 

 


Bài viết khác