Vai trò của tổ chức đoàn trong việc nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên

        Bất cứ một quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc.

       Bất cứ một quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc. Vì vậy, việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành những người có ích cho xã hội, trở thành “rường cột” của nước nhà là vấn đề cấp thiết và hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm sự thành công của thanh niên không phải là điều dễ dàng.   

        Thanh niên cần chuẩn bị và nỗ lực như thế nào cho sự thành đạt và hạnh phúc của mình? Những câu hỏi như thế luôn có tính thời sự đối với tất cả thanh niên. Các tổ chức Đoàn và Hội cần phải coi đây là nội dung hoạt động, là chương trình hành động đầy trách nhiệm đối với các đoàn viên, hội viên của mình. Và một trong những yếu tố đưa đến sự thành công của mỗi đoàn viên thanh niên trong hành trình lập thân, lập nghiệp của mình đó là việc nâng cao kỹ năng sống.

         Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế là sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, các luồng văn hoá, tư tưởng từ bên ngoài tác động trực tiếp đến lối sống của đoàn viên, thanh niên và cũng chính thanh niên là những người nhanh nhạy với cái mới, dễ dàng tiếp thu và chấp nhận cái mới, là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bên cạnh những yếu tố tích cực của thời đại, những tác động tiêu cực là khó tránh khỏi. Điều này làm cho một bộ phận thanh niên không thích ứng kịp, chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng để thích nghi, dẫn đến tình trạng tụt hậu, không theo kịp bước tiến của sự phát triển. Từ đó, dễ này sinh những vấn đề xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, cung cấp, trang bị cho thanh niên kỹ năng sống phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, đó cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết của tổ chức Đoàn các cấp.

        Vậy để thực hiện được nhiệm vụ đó, các tổ chức Đoàn cần phải làm gì? Trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền và mở các lớp đào tạo kỹ năng mềm cho đoàn viên thanh niên nhằm giúp họ có được nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải rèn luyện các kỹ năng sống, trên cơ sở đó đào tạo và  khuyến khích thanh niên tự học tập, tự rèn luyện những kỹ năng cần thiết trên đường lập thân, lập nghiệp. Hơn nữa, cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động Đoàn, Hội, tạo ra sân chơi có thể tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên, nhằm cung cấp các tri thức, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh niên; tìm kiếm và phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu,  từ đó đào tạo thành những tuyên truyền viên để nhân rộng, phổ biến kỹ năng cho các đối tượng thanh niên khác.

        Mặt khác, cần nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác quản lý, giám sát đoàn viên thanh niên trong các hoạt động ngoại khóa, trong sinh hoạt thường ngày nhằm định hướng cho họ những giá trị đúng đắn, từ đó hình thành nên nhận thức tích cực trong hành trình lập thân, lập nghiệp.

        Có thể khẳng định rằng, thế kỷ XXI - thế kỷ của những bước nhảy vọt của loài người, những thời cơ và thách thức đang mở ra cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Đoàn viên thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để tự khẳng định bản thân và cống hiến trí tuệ, sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, để phát huy hết sức trẻ, nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên cần có những nhận thức và kỹ năng sống cần thiết trong con đường dài lập thân, lập nghiệp. Với truyền thống tốt đẹp của mình, tổ chức đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành đầy tin tưởng của thanh niên trên con đường trang bị hành trang bước vào đời, thực hiện trách nhiệm của một lực lượng tiên phong của đất nước.

Đoàn trường: Sưu tầm


Bài viết khác