Mẫu hồ sơ Đại hội chi đoàn

Thực hiện Quy chế số 42/2007 ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại điều 17 chương IV quy chế công tác HSSV về tổ chức đại hội lớp – chi đoàn. Để thống nhất chương trình, nội dung, kế hoạch tiến hành đại hội lớp, chi đoàn các lớp cao đẳng khóa mới trong trường, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp và BCH chi đoàn lâm thời thực hiện quy trình đại hội theo hướng dẫn sau đây.


Bài viết khác