Làm đường bê tông Mùa hè xanh Tương Dương 2014 Đại Học kinh tế Nghệ An

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An, chung tay xây dựng nông thôn mới.

 


Bài viết khác