Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX

Thực hiện Văn bản số 350 /LĐLĐ-TG,NC ngày 06/10/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đề nghị các tổ công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
 


Bài viết khác