Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019. Để hưởng ứng cuộc thi và phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:
 


Bài viết khác