Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 31/10/2023)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/10/2023).

Bấm xem chi tiết tại đây.


Bài viết khác