Hội nghị phổ biến Quy định kiểm tra đánh giá dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 9

          Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2022,  sáng ngày 30/12/2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến Quy định tạm thời về công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học chính quy cho sinh viên đại học chính quy khóa 9. Tham gia Hội nghị có ThS. Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí &QLCL, ThS. Lê Tú Anh, Phó trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí &QLCL, các thầy cô là giáo vụ khoa, cố vấn học tập và hơn 300 sinh viên khóa 9.

Hội nghị ngày 30/12/2022

          Mở đầu Hội nghị, ThS. Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí &QLCL giới thiệu nội dung chương trình và mục đích của Hội nghị. Theo đó, thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quy định tạm thời về công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học chính quy nhằm quy định cách thức triển khai công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

ThS. Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí &QLCL trao đổi tại Hội nghị

          Tiếp theo chương trình, ThS. Lê Tú Anh, Phó trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí & QLCL đã triển khai phổ biến các nội dung của quy định, trong đó nhấn mạnh một số điều, khoản sinh viên cần hiểu và thực hiện để đạt kết quả tốt nhất trong quá trình học tập:

          - Kết quả học tập của người học được thể hiện trên 2 hệ thống gồm: mức độ tích lũy tín chỉ và mức đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp.

          - Chỉ số thực hiện (PI) là những tuyên bố có thể đo lường được nhằm chỉ ra các yêu cầu cụ thể mà người học cần thực hiện để chứng minh việc đạt được các PLO.

          - Chuẩn đầu ra học phần (CLO) là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệmcủangười học sau khi hoàn thành xong học phần.

          - Mỗi học phần có một số CLO trọng yếu là những CLO hỗ trợ nhiều nhất cho việc đạt được các PI, được phân bổ tỉ trọng điểm cao nhất trong mỗi bài kiểm tra đánh giá. Học phần cốt lõi (học phần A) là học phần bắt buộc, hỗ trợ tối đa cho việc đạt được các PLO/PI (thường ở mức thành thạo, thuần thục).

ThS. Lê Tú Anh, Phó trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí & QLCL trao đổi tại Hội nghị

          Sinh viên từ khoá 9 trở về sau sẽ được đánh giá bằng 2 hệ thống điểm: điểm trung bình chung tích luỹ và điểm chuẩn đầu ra CTĐT. Đồng chí cũng đã hướng dẫn cách tính điểm của hai hệ thống điểm đó cũng như trả lời các câu hỏi: Làm thế nào để nhận biết học phần nào là học phần cốt lõi? Làm thế nào để nhận biết câu hỏi thi nào được lấy điểm để đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra? Và 3 lưu ý cơ bản cho sinh viên: Không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào trong các bài thi/bài kiểm tra; Đạt ít nhất 5 điểm (thang điểm 10) đối với toàn bộ bài thi/bài kiểm tra; Đạt ít nhất 4 điểm (thang điểm 10) đối với các câu hỏi có gắn PI trong đề thi/kiểm tra.

          ThS. Lê Tú Anh lưu ý sinh viên khóa 9 trong quá trình học, ôn thi và thực hiện bài thi. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp khi: Tích lũy đủ số học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo; Điểm TBCTL(thang điểm 4) đạt từ mức 2 trở lên; Điểm đánh giá PLO thành phần (thang điểm 4) đạt từ mức 1 trở lên; Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

          Tại buổi Hội nghị, các thầy cô giáo là vụ khoa, cố vấn học tập và các bạn sinh viên K9 đã thảo luận sôi nổi những nội dung liên quan đến Quy định tạm thời về công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, đặc biệt là cách tính điểm tích luỹ học phần, điểm CLO, điểm PI,…

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà - Giáo vụ Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh thảo luận tại Hội nghị

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương một lần nữa khẳng định việc xây dựng và triển khai Quy định tạm thời về công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học chính quy cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một thay đổi quan trọng trong đánh giá người học, đáp ứng được yêu cầu quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đồng chí hy vọng các sinh viên khoá 9 sẽ tiếp thu nghiêm túc các nội dung quy định, từ đó xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để hoàn thành khoá học đạt kết quả tốt nhất trên cả hai tiêu chí là đạt điểm trung bình chung tích luỹ và đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

 

 

 

Tin bài: Phòng Thanh tra- Khảo thí & QLCL./.


Bài viết khác