HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023

Ngày 2/11, tại Trường Đại học Nha Trang, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2023. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã cử đồng chí Phan Thị Thanh Bình, tổ tư vấn và hỗ trợ pháp chế đại diện nhà trường tham dự hội nghị tập huấn. Cùng dự hội nghị có sự tham gia của gần 300 cán bộ làm công tác pháp chế tại các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm trên cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong những năm gần đây, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, công tác pháp chế ngành giáo dục đã được triển khai một cách tích cực, toàn diện, kịp thời và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành giáo dục ở Trung ương cũng như ở địa phương.

Hệ thống tổ chức pháp chế ngành giáo dục từ Bộ đến các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu, tư vấn pháp luật nói chung và pháp luật về giáo dục và đào tạo nói riêng cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, Thứ trưởng Bộ GDĐT nhận định vị trí, vai trò của người làm công tác pháp chế ngày càng được nâng cao; chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và tiến độ giải quyết công việc.

Các đại biểu dự tập huấn

Thứ trưởng cho hay, trong thời gian qua đã có nhiều cơ sở, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, nhìn chung đều nhận định đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc đặt ra nhiệm vụ cho những người làm công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Do đó, hội nghị Tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục năm 2023 và Tập huấn Nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GDĐT là hết sức cần thiết. Với mục đích đó, hội nghị tập trung nội dung chính là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm trê phạm vi cả nước.

Hội nghị tập huấn đã được nghe  báo cáo chuyên đề của TS. Mai Thị Anh, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ giáo dục đào tạo về vai trò của công tác pháp chế trong việc quản lý và chỉ đạo điều hành tại các sở GDĐT/các cơ sở GDĐH hiện nay. Theo vụ trưởng, công tác kiểm tra, xử lý, hệ thống hoá VBQPPL trong cơ quan, đơn vị đóng vai trò quan trọng, giúp thủ trưởng đơn vị thực hiện tự kiểm tra văn bản nội bộ do Trường ban hành hoặc phối hợp ban hành; thực hiện việc rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục và theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hoặc các sở ban ngành gửi đến; Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự); Văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

Cũng tại hội nghị, đã được nghe TS.Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục NG&CBQLGD-Bộ GDĐT báo cáo định hướng xây dựng Luật nhà giáo và tiến hành lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà giáo và các quy định về Quyền, nghĩa vụ và các chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

TS. Vũ Minh Đức báo cáo về định hướng xây dựng Luật Nhà giáo

Đồng thời, cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự tập huấn đã có nhiều trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của công tác pháp chế trong các trường Đại học và kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo cũng như các trường thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác pháp chế được tham gia các chương trình hội nghị tập huấn như thế này để đội ngũ làm công tác pháp chế trong các trường đại học, các Sở Giáo dục trên cả nước được giao lưu, học hỏi và nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ cho công tác pháp chế của Nhà trường được phát triển và đúng pháp luât.

Bế mạc Hội nghị, TS. Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ giáo dục  và đào tạo một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đặc biệt trong giai đoạn các cơ sở đại học đang và sẽ thực hiện cơ chế tự chủ theo Luật  giáo dục đại học. Buổi tập huấn đã trang bị những nội dung cơ bản về nhiệm vụ pháp chế năm 2023 -2024; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm học 2023 -2024… giúp các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các hoạt động pháp chế của đơn vị đúng quy định của Bộ giáo dục Đào tạo./.

Tin bài: Phòng Thanh tra –Khảo thí &QLCL.


Bài viết khác