Cải tiến chương trình đào tạo ngành Kinh tế: Chỉnh sửa mục tiêu và chuẩn đầu ra cho ngành Kinh tế đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

          Ngày 21/7/2023, tại Phòng họp tầng 3 nhà A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra chương trình Seminar quan trọng với chủ đề "Rà soát đối sánh chỉnh sửa Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Khung cấu trúc học phần Chương trình đào tạo và định hướng hợp tác thỉnh giảng đối với ngành Kinh tế". Buổi hội thảo được chủ trì bởi ThS. Lê Thị Xuân - Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

          Buổi Seminar thu hút sự tham gia của các thành viên quan trọng trong hệ thống đào tạo và quản lý của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, bao gồm đại diện từ Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Tổ tư vấn phát triển Chương trình đào tạo (CTĐT), các Trưởng bộ môn có học phần liên quan đến CTĐT Ngành Kinh tế, giảng viên phụ trách học phần trong CTĐT Ngành Kinh tế và các giảng viên của Tổ bộ môn Kinh tế.

          Chương trình buổi hội thảo xoay quanh hai nội dung chính: Rà soát chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo ngành kinh tế và Báo cáo kết quả rà soát, đối sánh mục tiêu, chuẩn đầu ra chuyên ngành kinh tế. Nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục và đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường lao động, việc rà soát chương trình đào tạo là một hoạt động quan trọng, giúp nắm bắt những thay đổi trong nhu cầu ngành nghề và công nghệ hiện đại.

          ThS. Lê Thị Xuân, ThS. Lê Thị Mỹ Tâm, ThS. Bành Thị Vũ Hằng đã lần lượt trình bày các thông tin quan trọng về việc rà soát và chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo ngành kinh tế. Các thành viên tham gia đã có những ý kiến đóng góp, đánh giá chặt chẽ các mục tiêu đề ra và đề xuất những điều chỉnh cần thiết để giúp chương trình đào tạo trở nên phù hợp và hiệu quả hơn.

          Báo cáo kết quả rà soát, đối sánh mục tiêu, chuẩn đầu ra chuyên ngành kinh tế cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đại diện tham gia. Các thông tin đánh giá kết quả này sẽ cung cấp cơ sở chắc chắn để các nhà quản lý và giảng viên đưa ra các quyết định chính xác, từ đó cải tiến chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

          Buổi Seminar đã diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu ban đầu của buổi hội thảo, đồng thời củng cố sự thống nhất và tăng cường đội ngũ giảng viên trong việc rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Khoa KT-QTKD.


Bài viết khác