KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

   Ngày 08 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) 02 chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm các ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng của Trường.

   Tham gia đợt Khảo sát sơ bộ tại Trường, Trung tâm và Đoàn ĐGN tham gia với hình thức trực tiếp và trực tuyến. TS. Nguyễn Kim Dung – Giám đốc Trung tâm trong vai trò Trưởng Đoàn ĐGN; ThS. Nguyễn Ngọc Tú – Chánh Văn phòng Trung tâm là Giám sát Đoàn; TS. Lê Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn với vai trò Thư ký chuyên môn và TS. Châu Văn Lương – Kiểm định viên của Trung tâm là Thành viên Thường trực cùng tham gia với hình thức trực tuyến.

   Về phía lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, có sự hiện diện của TS. Nguyễn Đình Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các Khoa có CTĐT được đánh giá, các thành viên và Ban thư ký Hội đồng TĐG; các nhóm công tác chuyên trách; đại diện lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể, giảng viên, cán bộ, người học của Trường.

   TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo với Đoàn khảo sát những nét tổng quan, nổi bật về Nhà trường. Trong thời gian qua, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An luôn quan tâm, đầu tư cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; kiến tạo môi trường dạy-học truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho người học; gắn kết phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.

   NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc Trung tâm trong vai trò Trưởng Đoàn ĐGN cam kết thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá ngoài khi Trường đã tin tưởng mời phối hợp cùng Trường triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Bà ghi nhận sự nỗ lực, lòng nhiệt thành đầy trách nhiệm của lãnh đạo Trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đã cùng đồng tâm triển khai hoạt động tự đánh giá và phối hợp nhịp nhàng với CEA-SAIGON bảo đảm tiến độ KSSB phục vụ đánh giá ngoài theo đúng kế hoạch.

   Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ, Giám đốc CEA-SAIGON, Trưởng Đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã ký biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ 02 CTĐT của Trường.

 


Bài viết khác