Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng, đơn vị kế toán nhà nước khóa 14/2019

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠOBỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC KHÓA 14/2019

(Từ  ngày 28/09/2019 đến ngày 23/11/2019)

(XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY)


Bài viết khác