Sự cần thiết đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp

Kế toán thuế là một phần quan trọng của Doanh nghiệp, đó là cụm từ không còn xa lạ đối với bất kì doanh nghiệp nào. Kể từ khi thành lập doanh nghiệp, yêu cầu bắt buộc phải có bộ phận kế toán thuế để doanh nghiệp đi vào hoạt động và tồn tại đúng theo sự quản lý của pháp luật.

1. Kế toán thuế là gì?

    Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Là kế toán trong doanh nghiệp, kế toán thuế phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế của doanh nghiệp. Vị trí nhân sự kế toán này là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Với nền kinh tế nhiều thành phần, nhà nước chỉ có thể quản lý được khi có kế toán thuế. Và ngược lại, doanh nghiệp cũng kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi nếu như thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

    Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Kế toán thuế là công việc không phải đơn giản cho một nhân viên kế toán mới bắt đầu công việc và đặc biệt là những sinh viên kế toán mới ra trường. Bởi vì, ngoài kiến thức chuyên môn,nghiệp vụ, kế toán thuế còn đòi hỏi phải có những cách ứng xử chuyên nghiệp, khôn khéo và những cẩm nang bỏ túi làm hành trang trong công việc.

    Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Kế toán thuế giúp cho các doanh nghiệp có thể kinh doanh một cách ổn định và thực hiện báo cáo thuế đúng quy định của nhà nước một cách rõ ràng và minh bạch.

    Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Kế toán thuế có vai trò như là một cầu nối, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ các công việc của kế toán thuế đã giúp cho nhà nước quản lý được nền kinh tế dễ dàng hơn.

2. Vai trò của kế toán thuế:

            ✔ Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của DN để theo dõi và hạch toán;

            ✔ Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty;

            ✔ Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo thuế cuối năm;

            ✔ Khi có vấn đề phát sinh, trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;

            ✔ Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở;

            ✔ Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty và phân loại theo thuế suất;

            ✔ Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ;

            ✔ Theo dõi báo cáo tình hình hoàn thuế của công ty, tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách;

            ✔ Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán;

            ✔ Lập hồ sơ hoàn thuế khi có vấn đề phát sinh;

            ✔ Lập báo cáo tổng hợp thuế định kỳ hoặc đột xuất;

            ✔ Kiểm tra hóa đơn đầu vào;

            ✔ Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế;

            ✔ Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông SXKD của công ty để cơ sở biết thực hiện;

            ✔ Lập kế hoạch thuế GTGT thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách;

            ✔ Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn;

            ✔ Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

            ✔ Và các công việc khác có liên quan đến kế toán của doanh nghiệp.

3. Công việc của kế toán thuế:

     Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Xác định cơ sở tính thuế GTGT: Đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. Kiểm tra và phân loại hóa đơn GTGT theo từng loại thuế suất. Hàng tháng hay hàng quý kế toán thuế cần làm báo cáo kê khai tổng hợp thuế GTGT đầu vào và đầu ra để lấy được số liệu làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế GTGT của doanh nghiệp đối với Nhà Nước.

     Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường: Đối với các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa có tính thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, kế toán thuế cần kiểm tra thuế suất hàng hóa, phân loại và làm báo cáo kê khai thuế đối với 2 loại thuế này để làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế.

     Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Xác định cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ vào tiền lương thực tế của lao động làm việc tại doanh nghiệp và các quy định của nhà nước về luật thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh… Kế toán thuế tính thuế thu nhập các nhân, kê khai thuế thu nhập cá nhân báo cáo với cơ quan thuế theo đúng kỳ kế toán.

     Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp Xác định cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Kế toán thuế cần kết hợp với kế toán tổng hợp để nắm rõ số liệu, đối chiếu số liệu và làm bảng báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm để phục vụ kiểm soát tài chính nội bộ tại doanh nghiệp. Đồng thời làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà Nước.

      ➥ Thường xuyên cập nhật các thông tin, chính sách pháp luật về thuế để nắm được các cơ sở thực hiện sau đó đối chiếu số liệu báo cáo thuế.

      ➥ Sắp xếp các hóa đơn và chứng từ liên quan đến thuế theo trình tự thời gian một cách khoa học và hợp lý.

      ➥ Lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ.

      ➥ Đưa ra các đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế của doanh nghiệp và số thuế phải quyết toán đối với cơ quan Nhà nước,

      ➥ Đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh đến hóa đơn, điều chỉnh, hủy hóa đơn trong các trường hợp cần thiết trước khi tiến hành kê khai để đảm bảo các hóa đơn được đưa vào bảng kê khai đảm bảo tính hợp lý hợp lệ.

      ➥ Lập các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuế khi có yêu cầu từ phía ban giám đốc hay cơ quan thuế.

Mọi chi tiết liên hệ đào tạo: Thầy Nguyễn Mạnh Cường (DĐ: 0945060607)- chuyên viên Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học,Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Đại chỉ: Số 51- đường Lý Tự Trọng- Hà Huy Tập- Tp Vinh- Nghệ An

Tin bài: Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học

 


Bài viết khác