Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2024

Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ- ĐHKTNA ngày 31/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc ban hành Quy định Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, căn cứ Quyết định 41/QĐ-HĐTS/ĐHKTNA ngày 17/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc ban hành Đề án Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024, Căn cứ nghị quyết số 73/NQ-HĐT ngày 20/12/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc phê duyệt chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh thc sĩ năm 2024 như sau:

I. Đối tượng, phương thức tuyển sinh, hình thức đào tạo:

         1. Đối tượng: là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài

         2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (không phải thi đầu vào)

         3. Hình thức đào tạo: Đào tạo chính quy (chương trình định hướng ứng dụng; 1,5 năm)

II. Điều kiện về văn bằng đại học

          1/ Tốt nghiệp chương trình Cử nhân hoặc cao hơn thuộc khối ngành Quản trị kinh doanh tại một trường Đại học được Việt Nam công nhận; hoặc

          2/ Tốt nghiệp chương trình Cử nhân không thuộc khối ngành Quản trị kinh doanh sẽ học bổ sung Khóa kiến thức nền trước khi vào chương trình chính; hoặc

          3/ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

III. Điều kiện Ngoại ngữ

1/ Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

2/ Có Chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

TT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ /Văn bằng

Trình độ/Thang điểm

 

Tương đương Bậc 3

(B1 nội bộ)

Tương đương Bậc 4

(B2 nội bộ)

 

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30-45

46-93

 

TOEFL ITP

450-499

500 – 626

 

IELTS

4.0 - 5.0

5.5 -6.5

 

Cambridge

Assessment

English

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business Vantage/

Linguaskill. Thang điểm: 160-179

 

TOEIC (4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết: 150-179

 

 

 

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance

francaise

diplomas

TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

TCF: 400-499

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

 

3

Tiếng Đức

Goethe - Institut

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

 

The German

TestDaF language certificate

TestDaF Bậc 3

(TDN 3)

TestDaF Bậc 4

(TDN 4)

 

4

Tiếng Trung Quốc

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 3

HSK Bậc 4

 

5

Tiếng Nhật

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N4

N3

 

6

Tiếng Nga

 

Hoặc:

TT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ/văn bằng

Trình độ/Thang điểm

Tương đương bậc 3

(B1 nội bộ)

Tương đương bậc 4 (B2)

(B2 nội bộ)

1

Tiếng anh

Aptis ESOL

( 4 kỹ năng)

Nghe:  24/50

Đọc:    26/50

Nói:     26/50

Viết:    26/50

Nghe: 34/50

Đọc:   38/50

Nói:    40/50

Viết:    41/50

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH

Đợt 1:

Tháng
04/2024

Hạn nộp hồ sơ:
15/04/2024

Nhập học (dự kiến):
29/04/2024

Đợt 2:

Tháng
10/2024

Hạn nộp hồ sơ:
15/10/2024

Nhập học (dự kiến):
29/10/2024

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 - 02 (hai) đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

 - 02 (hai) bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

- 02 (hai) bản sao bằng tốt nghiệp đại học 02 (hai) bản sao bảng điểm đại học có chứng thực;

- 02 (hai) bản sao các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ có chứng thực;

- 02 (hai) bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh thư (đối với ứng viên Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với ứng viên nước ngoài) có chứng thực;

- 06 ảnh chân dung 4x6  được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, để trong 1 phong bì);

- Minh chứng về các đối tượng ưu tiên (nếu có);

Ghi chú:

            - Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Nguyễn Mạnh Cường (DĐ: 0945.06.06.06)- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (số 51, đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, Tp vinh, Nghệ An)

            - Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, các đối trượng ưu tiên, các học phần bổ sung kiến thức, chương trình đào tạo có trên website: https://naue.edu.vn/dv-4/dao-tao-sau-dai-hoc-600/Default.aspx.

Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học


Bài viết khác